Tájékoztatás ingatlanvagyon-értékelőknek a pénzintézeti értékelések változása miatt

Tisztelt Hallgatóink!

Több kérdés merült fel ingatlanvagyon-értékelő szakképzést végző hallgatóink között, a Gazdaságvédelmi Opreatív Törzs 2020.11.24-én közzétett banki ingatlanértékelési döntésével kapcsolatban, mely szerint:

"Széles körben válhat díjmentessé az ingatlanok értékbecslése is, ezt a jövőben a számítások szerint az ügyek egyharmadában egy erre a célra létrehozott adatbázis alapján végeznék el a bankok. Egy-egy ügyfél így 30 – 50 ezer forint közötti megtakarítást érhet el."

A Magyar Ingatlanszövetség (amelynek FEOT Kft. is tagja) megkereste a Pénzügyminisztériumot tájékoztatás végett. A kapott tájékoztatásból egyértelműen látható, hogy ezen módosítással ingatlanvagyon-értékelők (értékbecslők) munkájára továbbra is nagy szükség lesz. Részlet a PM válaszából:

"Ez a lehetőség a tervezet szerint egy szűkített ingatlanpiaci körre fog vonatkozni annak érdekében, hogy megfelelő adatok álljanak rendelkezésre az értékelés elvégzéséhez. A statisztikai értékelési módszert csak elhelyezkedésében és méretében is behatárolt lakások esetén lehet a tervek szerint alkalmazni. Ha az ingatlan nem tesz eleget a jogszabályban meghatározott kritériumoknak, a hatályos rendeletben meghatározott értékelési módszerek szerint kell megállapítani az ingatlan hitelbiztosítéki értékét."

A teljes levél a MAISZ oldalán elérhetó, vagy akár innen is LINK