Tűzvédelmi előadó szakmai képzés

Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés   

Programkövetelmény azonosító: 10324017

Engedélyszám: E/2022/000036

2020. december 31-től megszűnt az OKJ-s  Tűzvédelmi előadó képzés, helyébe a fejlettebbi szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés került.

A Tűzvédelmi előadó szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés, jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

 

 

KÉPZÉSI CÉL

A tűzvédelmi előadó szakképzés célja a gazdálkodó szervek, önálló vállalkozások részére szakmájukat értő, munkaköri feladataikat önállóan ellátni képes tűzvédelmi szakemberek képzése. A kitűzött céloknak megfelelően felkészíteni a képzésben résztvevőket a különböző építmények, létesítmények tűzvédelmének értékelésére, szabályozására, megszervezésére, irányítására, működtetésére, ellenőrzésére, a tűzvédelmi információs rendszer kialakítására, az adminisztrációs feladatok ellátására, valamint a munkavállalók tűzvédelmi felkészítésének megszervezésére.  

A középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyek számára elérhetővé válik a felsőszintű tűzvédelmi szakképesítést nyújtó tűzvédelmi főelőadó képzésen való részvétel is, amely hozzájárul a társadalmi szempontból szintén fontos felsőbb szintű szakemberek rendelkezésre állásához.

 

A képesítési követelményt előíró jogszabály:

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet

 

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel feltétele:

   - Érettségi bizonyítvány

 A TŰZVÉDELMI ELŐADÓ szakképzés program követelménye ITT letölthető

Képzési idő: 2 félév

Képzés helyszíne: Győr, Újkapu u. 15., ONLINE

Oktatási módszerek: személyes jelenléti munkaforma, csoportos képzési munkaforma, valós idejű online jelenléti munkaforma

Képzés ütemezése: szombat

Jelentkezés: Képzésünkre folyamatosan lehet jelentkezni az ONLINE JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével

Regisztráció: A regisztrációs díj 15.000,- Ft, mely magában foglalja az adminisztrációs költségeket, továbbá ennek befizetésével biztosíthatja a tanuló a helyét. Ez az összeg a térítési díjba beszámításra kerül. A beiratkozást követően a tanulót folyamatosan értesítjük az adott képzés indulásáról. Amennyiben a csoportlétszám nem éri el a minimális 12 főt - illetve a képzést nem tudjuk elindítani - természetesen a befizetett regisztrációs díjat visszatérítjük.

 

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:

  • jogi és szakmai ismeretek

  • tűzvédelmi dokumentumok

  • komplex tűzvédelmi helyzetértékelés

  • tűzvédelmi kockázatmeghatározás

  • építmények tűzállósági megfelelősége

  • oltóanyag-szükséglet meghatározás

  • beavatkozási és kiürítési feltételek ellenőrzése

  • tűzszakasz méretek értékelése

 

ZÁRÓVIZSGA

A tanulók a képzés befejezése és a sikeres vizsga után tanúsítványt kapnak, amelyek államilag elismert alapfokú szakmai képesítést szerezhetnek az akkreditált vizsgaközpontban. 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ

A Tűzvédelmi előadó szakképzés díja 115.000,- Ft, amely a regisztrációs díjat és a jegyzetek költségét is tartalmazza.

A képzés sikeres teljesítése esetén annak eredményeiről tanúsítványt állítunk ki, amellyel az akkreditált központi vizsgaszervezőnél jelentkezhet szakmai vizsgára.

A vizsga pontos idejéről és annak helyszínéről a központi vizsgaközpont tud bővebb információval szolgálni. A vizsga megszervezésével kapcsolatban természetesen segítünk, általános információk ITT érhetőek el.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés oktatásszervezőinknél (96/419-479; info@feot.hu)

Kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

2021. május 31-től elérhető, államilag támogatott, kamatmentes hitellehetőség a felnőttképzésben tanulók számára (20% önerővel). Ennek intézése a jelentkező feladat a Diákhitel központon keresztül. Bővebb információt ITT talál a diákhitelről.