Munkavédelmi előadó szakmai képzés

Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés   

Programkövetelmény azonosító: 10224002

Engedélyszám: E/2022/000036

2020. december 31-től megszűnt az OKJ-s  Munkavédelmi előadó képzés, helyébe a fejlettebbi szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés került.

A Munkavédelmi előadó szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés, jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

 

 

KÉPZÉSI CÉL

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdése alapján az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete szerint a munkáltatók meghatározott köre az egészséget nem veszélyezteti és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezi személyt köteles foglalkoztatni. A középfokú munkavédelmi technikusképzés a törvényben meghatározott feladatok ellátására ad szakképesítést. A munkavédelmi technikus munkaköréhez tartozó főbb feladatok: - az egészséget nem veszélyezteti és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítására szolgáló munkáltatói szabályzat elkészítésében való közreműködés, melyhez szükséges a jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok ismerete; - a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására vonatkozó előírások megkövetelése a munkáltatótól, és betartatása a munkavállalókkal; - a munkafolyamatra, technológiára, anyagokra vonatkozó biztonságtechnikai előírások megkövetelése és betartatása; - a munkavállalók oktatásának megszervezése - illetve megtartása - az egészséget nem veszélyezteti és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása, illetve szinten tartása céljából; - részt vesz a munkabalesetek (foglalkozási megbetegedések) bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve végzi azokat; - eleget tesz a munkáltatók munkavédelmi eljárási kötelezettségeinek; -elvégzi a munkavédelmi törvényben definiált munkabiztonsági szaktevékenységeket.

 

A képesítési követelményt előíró jogszabály:

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

 

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel feltétele:

   - Érettségi bizonyítvány

   - Egészségügyi alkalmasság

A MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ szakképzés program követelménye ITT letölthető

Képzési idő: 2 félév

Képzés helyszíne: Győr, Újkapu u. 15., ONLINE

Oktatási módszerek: személyes jelenléti munkaforma, csoportos képzési munkaforma, valós idejű online jelenléti munkaforma

Képzés ütemezése: szombat

Jelentkezés: Képzésünkre folyamatosan lehet jelentkezni az ONLINE JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével

Regisztráció: A regisztrációs díj 15.000,- Ft, mely magában foglalja az adminisztrációs költségeket, továbbá ennek befizetésével biztosíthatja a tanuló a helyét. Ez az összeg a térítési díjba beszámításra kerül. A beiratkozást követően a tanulót folyamatosan értesítjük az adott képzés indulásáról. Amennyiben a csoportlétszám nem éri el a minimális 12 főt - illetve a képzést nem tudjuk elindítani - természetesen a befizetett regisztrációs díjat visszatérítjük.

 

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:

 •  Jogi alapismeretek

 • Gazdasági alapismeretek

 • Minőségbiztosítás

 • Tűzvédelmi alapismeretek

 • Környezetvédelmi alapismeretek

 • Zaj és rezgés elleni védelem

 • Foglalkozási ártalmak

 • Pszichológiai ismeretek

 • Elsősegély alapismeretek

 • Egyéni védőeszközök

 • Fűtés, szellőzés, világítás

 • Nyomástartó berendezések és kazánok biztonságtechnikája

 • Vegyianyagok, vegyi eljárások biztonságtechnikája

 • Hegesztés biztonságtechnikája

 • Anyagmozgatás biztonságtechnikája

 • Munkaeszközök biztonságtechnikája

 • Villamosság biztonságtechnikája

 • Munkabiztonsági ismeretek

 • Gyakorlati munkavédelmi ismeretek

 

ZÁRÓVIZSGA

A tanulók a képzés befejezése és a sikeres vizsga után tanúsítványt kapnak, amelyek államilag elismert alapfokú szakmai képesítést szerezhetnek az akkreditált vizsgaközpontban. 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ

A Munkavédelmi előadó szakképzés díja 145.000,- Ft, amely a regisztrációs díjat és a jegyzetek költségét is tartalmazza.

A képzés sikeres teljesítése esetén annak eredményeiről tanúsítványt állítunk ki, amellyel az akkreditált központi vizsgaszervezőnél jelentkezhet szakmai vizsgára.

A vizsga pontos idejéről és annak helyszínéről a központi vizsgaközpont tud bővebb információval szolgálni. A vizsga megszervezésével kapcsolatban természetesen segítünk, általános információk ITT érhetőek el.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés oktatásszervezőinknél (96/419-479; info@feot.hu)

Kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

2021. május 31-től elérhető, államilag támogatott, kamatmentes hitellehetőség a felnőttképzésben tanulók számára (20% önerővel). Ennek intézése a jelentkező feladat a Diákhitel központon keresztül. Bővebb információt ITT talál a diákhitelről.