Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakmai képzés

Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés   

Programkövetelmény azonosító: 04884001

Engedélyszám: E/2022/000036

2020. december 31-től megszűnt az OKJ-s  Ingatlanvagyon-értékelő képzés, helyébe a fejlettebbi szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés került.

Az Ingatlanközvetítő szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés, jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

Könnyű elhelyezkedés! A képzés elvégzése után széles kapcsolatrendszerünknek köszönhetően segítünk az elhelyezkedésben.

 

KÉPZÉSI CÉL

Az Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások kompetenciáinak elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek önállóan ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat. Üzletszerű ingatlan értékbecslés csak ezzel a szakképesítéssel végezhető!

 A képesítési követelményt előíró jogszabály:

- 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

- 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

 

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel feltétele:

- Érettségi 

52 341 02 OKJ azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés, vagy a 04164 azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés

Az INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELŐ ÉS KÖZVETÍTŐ szakképzés program követelménye ITT letölthető

Képzési idő: 5 hónap

Képzés helyszíne: Győr, Újkapu u. 15., ONLINE

Oktatási módszerek: személyes jelenléti munkaforma, csoportos képzési munkaforma, valós idejű online jelenléti munkaforma

Képzés ütemezése: szombat

Jelentkezés: Képzésünkre folyamatosan lehet jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével

Regisztráció: A regisztrációs díj 15.000,- Ft, mely magában foglalja az adminisztrációs költségeket, továbbá ennek befizetésével biztosíthatja a tanuló a helyét. Ez az összeg a térítési díjba beszámításra kerül. A beiratkozást követően a tanulót folyamatosan értesítjük az adott képzés indulásáról. Amennyiben a csoportlétszám nem éri el a minimális 12 főt - illetve a képzést nem tudjuk elindítani - természetesen a befizetett regisztrációs díjat visszatérítjük.

 

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:

  • Értékbecslési szabványok és módszerek
  • Speciális ingatlanok értékelése
  • Mezőgazdasági ingatlanok értékbecslése
  • Műemlékek értékbecslése
  • Hitelbiztosítéki értékbecslés
  • Ingatlanpiaci kereslet és kínálat
  • Ingatlanpiaci befektetések

 

ZÁRÓVIZSGA

A tanulók a képzés befejezése és a sikeres vizsga után tanúsítványt kapnak, amelyek államilag elismert alapfokú szakmai képesítést szerezhetnek az akkreditált vizsgaközpontban. A záróvizsga feltétele egy projektfeladat (szakmai dolgozat) összeállítása.  A hallgató által szabadon választott ingatlanról egy ingatlan-értékbecslési riportot készítése, melyben a kiválasztott ingatlan piaci értékét a vizsgázó legalább két módszerrel meghatározza.

 

TÉRÍTÉSI DÍJ

Az ingatlanközvetítő szakképzés díja 145.000,- Ft, amely a regisztrációs díjat és a jegyzetek költségét is tartalmazza.

A képzés sikeres teljesítése esetén annak eredményeiről tanúsítványt állítunk ki, amellyel az akkreditált központi vizsgaszervezőnél jelentkezhet szakmai vizsgára.

A vizsga pontos idejéről és annak helyszínéről a központi vizsgaközpont tud bővebb információval szolgálni. A vizsga megszervezésével kapcsolatban természetesen segítünk, általános információk ITT érhetőek el.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Kozma Violetta oktatásszervezőnél (96/419-479; info@feot.hu)

Kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

2021. május 31-től elérhető, államilag támogatott, kamatmentes hitellehetőség a felnőttképzésben tanulók számára (20% önerővel). Ennek intézése a jelentkező feladat a Diákhitel központon keresztül. Bővebb információt ITT talál a diákhitelről.