Tűzvédelmi főelőadó

Iskolarendszeren kívüli szakképzés (OKJ: 53 861 10)

Nyilvántartásbavételi szám: E-000914/2014/A008

 

KÉPZÉSI CÉL

A tűzvédelmi főelőadó szakképzés célja a gazdálkodó szervek és vállalkozások részére szakismerettel rendelkező, rendszerszemléletű tűzvédelmi koncepció kialakítására és önálló ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. - munkavállalóként és vállalkozóként különböző építmények, létesítmények, tevékenységek rendszerszemléletű tűzvédelmi biztonságának önálló szakszerű elemzésére és értékelésére, - a szükséges, illetve az igényelt védelmi koncepció kialakítására továbbá tűzvédelmi rendszer megszervezésére, működtetésére és irányítására, - tűzvédelmi oktatás és szakvizsgáztatás megszervezésére és lebonyolítására.

 

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel feltétele:

- tűzvédelmi előadó szakképesítés (52 8915 02 OKJ-s azonosító számú tűzvédelmi előadó megnevezésű vagy az 53 8915 01 OKJ-s azonosító számú tűzvédelmi előadó I. megnevezésű szakképesítés)

Képzési idő: 1 félév

Képzés helyszíne: Győr, Újkapu u. 15.

Bizonyítvány: A tanulók a képzés sikeres befejezése után államilag elismert középfokú szakképesítést kapnak.

Jelentkezés: Képzésünkre a keretszámok betöltéséig folyamatosan lehet jelentkezni.

Szakmai vizsga részei: A képzés írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.

 2013. szeptember 1-től a TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ szakképzés ÚJ szakmai és vizsga követelménye ITT letölthető.

 

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI

A tananyag 3 fő modulból áll, amely 10 tanegységre osztott.

I. modul: Tűzoltási ismeretek

II. modul: Tűzoltó-technikai műszaki ismeretek

III. modul: Tűz elleni védekezés szervezése, tervezése

 

TÉRÍTÉSI DÍJ

A tűzvédelmi főelőadó szakképzés díja 119.000,- Ft, amely a regisztrációs díjat és a jegyzetek költségét is tartalmazza. Az államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) vizsga díja 55.000.-Ft, amely befizetése a vizsgára jelentkezéskor válik esedékessé.

A képzési idő és díj az előzetes tudásszint beszámításával jelentősen csökkenthető.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Kozma Violetta oktatásszervezőnél (96/419-479; info@feot.hu)

Kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.