Személy és vagyonőr

Iskolarendszeren kívüli szakképzés   

OKJ 32 861 01

Nyilvántartásba vételi szám: E-000914/2014/A005

 

KÉPZÉSI CÉL

Olyan szakemberek képzése, akik képessé válnak az alábbi tevékenység ellátására: A személy és vagyonőr ellenőrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben, ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként, szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén. Parkolási ellenőrként szolgálatot teljesít, intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban, elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, kezeli az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket. Alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítőtesti erőt a szakmai szabályok szerint. Személyek és gépjárművek be- és kiléptetését, a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végzi az őrutasításban előírtak szerint, tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról. Helyszínbiztosítást, elsősegélynyújtást és újraélesztést végez. Elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban.

 

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel és a szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

- A vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek

- Alapfokú iskolai végzettség

- Egészségügyi alkalmasság

A SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR szakképzés szakmai és vizsga követelménye ITT letölthető

A személy és vagyonőr szakképzés megszerzését követően lehetőség van továbbképzésre, szakosodásra:

- Fegyveres biztonsági őr (OKJ: 31 861 01 0001 31 02)

- Testőr (OKJ: 31 861 01 0001 31 03)

 

Képzési idő: 4-5 hónap

Képzés helyszíne: Győr, Csorna, Mosonmagyaróvár

Képzés ütemezése: szombat

Bizonyítvány: A tanulók a képzés befejezése és a sikeres vizsga után államilag elismert (OKJ-s), alapfokú szakképesítést kapnak.

Jelentkezés: Képzésünkre folyamatosan lehet jelentkezni.

A szakmai vizsga részei: központi írásbeli, gyakorlati vizsgatevékenység

 

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI

- Alkotmányjog

- Államigazgatási jog

- Szabálysértési jog

- Büntetőjog

- Polgári jog

- Szakmai ismeret

- Kriminalisztikai ismeret

- Pszichológiai ismeretek

- Egészségügyi, tűz- és munkavédelmi ismeretek

- Önvédelmi ismertek

- Vagyonvédelmi vállalkozásnál végzett külső szakmai gyakorlat (40 óra)

 

A Fegyveres biztonsági őr megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljai:

- Fegyveres biztonsági őri feladatok

  

TÉRÍTÉSI DÍJ

A személy és vagyonőr szakképzés díja 115.000,- Ft, amely a regisztrációs díjat és a jegyzetek költségét is tartalmazza. Az államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) vizsga díja 30.000.-Ft.

A képzési díj az előzetes tudásszint beszámításával jelentősen csökkenthető.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Kozma Violetta oktatásszervezőnél (96/419-479; info@feot.hu)

Kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.