Munkavédelmi technikus

Iskolarendszeren kívüli szakképzés (OKJ: 52 862 01)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000914/2014/A001

 

KÉPZÉSI CÉL

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57. (1) bekezdése alapján az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete szerint a munkáltatók meghatározott köre az egészséget nem veszélyezteti és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezi személyt köteles foglalkoztatni. A középfokú munkavédelmi technikusképzés a törvényben meghatározott feladatok ellátására ad szakképesítést. A munkavédelmi technikus munkaköréhez tartozó főbb feladatok: - az egészséget nem veszélyezteti és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítására szolgáló munkáltatói szabályzat elkészítésében való közreműködés, melyhez szükséges a jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok ismerete; - a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására vonatkozó előírások megkövetelése a munkáltatótól, és betartatása a munkavállalókkal; - a munkafolyamatra, technológiára, anyagokra vonatkozó biztonságtechnikai előírások megkövetelése és betartatása; - a munkavállalók oktatásának megszervezése - illetve megtartása - az egészséget nem veszélyezteti és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása, illetve szinten tartása céljából; - részt vesz a munkabalesetek (foglalkozási megbetegedések) bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve végzi azokat; - eleget tesz a munkáltatók munkavédelmi eljárási kötelezettségeinek; -elvégzi a munkavédelmi törvényben definiált munkabiztonsági szaktevékenységeket.

 

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel feltétele:

- Érettségi bizonyítvány

- Egészségügyi alkalmasság

Képzési idő: Két félév

Képzés helyszíne: 9700 Szombathely, Sziy János u. 50. és 9022 Győr, Újkapu u. 15. 

Bizonyítvány: A tanulók a képzés sikeres befejezése után államilag elismert középfokú munkavédelmi technikus szakképesítést kapnak.

Jelentkezés: Képzésünkre a keretszámok betöltéséig folyamatosan lehet jelentkezni.

Szakmai vizsga részei: A képzés írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.

 

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:

• Jogi alapismeretek

• Gazdasági alapismeretek

• Minőségbiztosítás

• Tűzvédelmi alapismeretek

• Környezetvédelmi alapismeretek

• Zaj és rezgés elleni védelem

• Foglalkozási ártalmak

• Pszichológiai ismeretek

• Elsősegély alapismeretek

• Egyéni védőeszközök

• Fűtés, szellőzés, világítás

• Nyomástartó berendezések és kazánok biztonságtechnikája

• Vegyianyagok, vegyi eljárások biztonságtechnikája

• Hegesztés biztonságtechnikája

• Anyagmozgatás biztonságtechnikája

• Munkaeszközök biztonságtechnikája

• Villamosság biztonságtechnikája

• Munkabiztonsági ismeretek

• Gyakorlati munkavédelmi ismeretek

 

TÉRÍTÉSI DÍJ

A munkavédelmi technikus szakképzés díja 119.000,-Ft, amely a regisztrációs díjat és a jegyzetek díját is tartalmazza. Az államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) vizsga díja 55.000.-Ft, amelyet vizsgára jelentkezéskor kell befizetni.

Egyedi kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk. A képzés az EU által finanszírozott pályázatok keretein belül támogatás igényelhető. Aktuális kedvezményeinket a Kedvezmények menüpont alatt tekintheti meg.

 

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Kozma Violetta (96/419-479; info@feot.hu) oktatásszervezőtől kérhető.