Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

Iskolarendszeren kívüli szakképzés (OKJ: 53 341 01)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000914/2014/A006

KÉPZÉSI CÉL

Az Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások kompetenciáinak elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek önállóan ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat. Üzletszerű ingatlan értékbecslés csak ezzel a szakképesítéssel végezhető!

 

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel feltétele:

- Ingatlan közvetítői végzettség

Képzési idő: 5 hónap

Képzés helyszíne: Győr, Újkapu u. 15.

Bizonyítvány: A tanulók a képzés sikeres befejezése után államilag elismert emelt szintű szakképesítést kapnak. Jelentkezés: Képzésünkre a keretszámok betöltéséig folyamatosan lehet jelentkezni.

Regisztráció: A regisztrációs díj 15.000,- Ft, mely magában foglalja az adminisztrációs költségeket, továbbá ennek befizetésével biztosíthatja a tanuló a helyét. Ez az összeg a térítési díjba beszámításra kerül. A beiratkozást követően a tanulót folyamatosan értesítjük az adott képzés indulásáról. Amennyiben a csoportlétszám nem éri el a minimális 12 főt - illetve a képzést nem tudjuk elindítani - természetesen a befizetett regisztrációs díjat visszatérítjük.

 

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:

- Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- ingatlanvagyon-értékelést végezni
- ingatlanszakmai tanácsadást végezni
- ingatlanbefektetési tanácsadást végezni
- hitelbiztosítéki értékelést végezni
- befektetői szakértői anyagot készíteni
- ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni
- ingatlanpiaci elemzést készíteni
- ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani.

TÉRÍTÉSI DÍJ

Az ingatlanközvetítő szakképzés díja 139.000,- Ft, amely a regisztrációs díjat és a jegyzetek költségét is tartalmazza. Az államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) vizsga díja 50.000.-Ft, amely befizetése a vizsgára jelentkezéskor válik esedékessé.

A képzési idő és díj az előzetes tudásszint beszámításával jelentősen csökkenthető.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Kozma Violetta oktatásszervezőnél (96/419-479; info@feot.hu)

Kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.