Járványügyi intézkedések

Tisztelt Hallgatóink, Látogatóink!

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján, a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében munkatársaink, családjaink, hallgatóink és látogatóink védelmére, a 2021. március 9-től 2021. április 7. napjáig a személyes kontaktórákat és ügyfélfogadást átmenetileg felfüggesztjük.

A nehéz helyzet ellenére is fontos számunkra hallgatóink tudásának megőrzése és elégedettsége, ezért - oktatóinkkal közösen - az átmenti időszakra a TÉRÍTÉSMENTES kiegészítő távoktatás lehetőségét biztosítjuk.

Jelentkezőinket, és érdeklődőket tájékoztatjuk, hogy a MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK PONTOS INDULÁSÁRÓL MINDEN JELENTKEZŐT ÉRTESÍTÜNK a járványveszély megszűnését követően!

Kormányrendelet felnőttképzésre vonatkozó rendelkezései az alábbiak:

"A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás
és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy
zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni
abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy
képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani."

csütörtök, április 8, 2021 - 01:00